Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.

close

Kategorie

Informacje

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO „MEBLEHOT.PL”

 1. Cel dokumentu

  1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje odnośnie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego „MebleHot.pl” prowadzonego w domenie www.meblehot.pl (dalej „Sklep Internetowy”). 1. Postanowienia ogólne

  1. Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego jest Janusz Pruchnicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Fox Janusz Pruchnicki”, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), ul. Kręta 4, 63-600 Kępno, NIP: 619-176-66-95, REGON: 301984383, sklep@meblehot.pl, tel. 722 070 003 (dalej „Sprzedający”).

  2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się zgodnie z regulaminem tego sklepu, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie (dalej „Regulamin”).

  3. Terminy pisane wielką literą a niezdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie. 1. Administrator danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Klientów pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedający. 1. Zasady przetwarzania danych osobowych

  1. Sprzedający traktuje priorytetowo ochronę danych osobowych Klientów oraz dokłada wszelkich starań, by chronić ich prywatność.

  2. Sprzedający przetwarza następujące dane osobowe Klientów, którzy zakładają Konto:

   1. imię i nazwisko,

   2. adres,

   3. numer telefonu kontaktowego,

   4. adres email,

   5. data urodzenia,

   6. firma oraz numer NIP (wyłącznie w przypadku Przedsiębiorców).

Sprzedający nie przetwarza danych osobowych Klientów, którzy nie zakładają Konta.

  1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

   1. zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie Umów dotyczących Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego,

   2. świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zawieranie i rozwiązywanie umów z tym związanych.

  2. Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od Klientów.

  3. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie z tym zastrzeżeniem, że odmowa podania tych danych może uniemożliwić zawarcie i wykonanie Umowy jak również świadczenie niektórych Usług.

  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

  5. Sprzedający może przekazywać dane osobowe Klientów firmom kurierskim, z którymi współpracuje,

  6. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

  7. Sprzedający stosuje zabezpieczenia i środki niezbędne, by chronić dane osobowe Klientów przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.

 

 

POLITYKA COOKIES

SKLEPU INTERNETOWEGO „MEBLEHOT.PL”

 1. Postanowienia ogólne

  1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego „MebleHot.pl” dostępnego w domenie www.meblehot.pl (dalej „Sklep Internetowy”) jest Janusz Pruchnicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Fox Janusz Pruchnicki”, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), ul. Kręta 4, 63-600 Kępno, NIP: 619-176-66-95, REGON: 301984383, sklep@meblehot.pl, tel. 722 070 003 (dalej „Sprzedający”).

  2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się zgodnie z regulaminem tego sklepu, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie (dalej „Regulamin”). 1. Proces zbierania informacji

  1. Automatyczne zbieranie informacji w ramach Sklepu Internetowego odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w tym w szczególności pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym należącym do Klienta (m.in. komputer, tablet, smartfon) w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (dalej „Pliki Cookies”).

  2. Pliki Cookies zawierają w szczególności:

   1. nazwę strony internetowej Sklepu Internetowego,

   2. czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Klienta,

   3. unikalny numer.

  3. Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących Klienta i nie pozwalają na ustalenie jego tożsamości. Nie są one również w jakikolwiek sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego Klienta i nie modyfikują ustawień tego urządzenia ani zainstalowanego na nim oprogramowania.

  4. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:

   1. dostosowanie Sklepu Internetowego do preferencji Klientów i optymalizacja jego funkcjonowania, w tym poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Klienta i odpowiednie wyświetlanie na nim strony internetowej Sklepu Internetowego,

   2. utrzymanie sesji Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności utrzymanie logowania w ramach Konta na poszczególnych podstronach Sklepu Internetowego,

   3. ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym poprzez zapamiętywanie informacji podanych przez Klienta, w szczególności danych o zawartości koszyka w Sklepie Internetowym,

   4. tworzenie statystyk i prowadzenie analiz, które umożliwiają Sprzedającemu zrozumienie preferencji Klientów oraz usprawnienie funkcjonowania Sklepu Internetowego,

   5. dostarczanie Klientom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań,

   6. popularyzacja Sklepu Internetowego, w tym za pomocą portali społecznościowych (np. Facebook).

  5. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies:

   1. pliki sesyjne o charakterze tymczasowym, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do momentu wylogowania, opuszczenia Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

   2. pliki stałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach danego pliku albo do czasu ich usunięcia przez Klienta.

  6. Podmiotem zamieszczającym Pliki Cookies na urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedający. Pliki Cookies mogą być jednak wykorzystywane również przez podmioty współpracuje ze Sprzedającym, w tym w szczególności przez jego partnerów (np. Google, Facebook).

  7. Przeglądarki internetowe zawierają zazwyczaj domyślne ustawienia pozwalające na zamieszczanie i przechowywanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym Klienta oraz na uzyskiwanie do nich dostępu. Ustawienia te Klient może jednak zmienić w każdym czasie, w szczególności w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę Plików Cookies albo zapewnić przekazywanie mu przez przeglądarkę informacji o każdorazowym ich zamieszczeniu na urządzeniu końcowym. Szczegółowe instrukcje w przedmiocie obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej lub przy wykorzystaniu funkcji pomocy dostępnej w ramach przeglądarki. Jeżeli ustawienia przeglądarki pozwalają na zamieszczanie i przechowywanie Plików Cookies oraz na uzyskiwanie do nich dostępu, uważa się, iż Klient wyraził zgodę na wykorzystywanie takich plików.

  8. Sprzedający informuje, iż wprowadzenie przez Klienta ograniczeń w zakresie korzystania z Plików Cookies może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego.